Wyszukiwanie

Zamówienia telefoniczne: 55 232 32 32
Zamówienia telefoniczne: 55 232 32 32

Reklamacje – niezgodność towaru z umową

Konsument dokonujący reklamacji dotyczącej niezgodności z umową towarów zakupionych w sklepie internetowym proszony jest złożyć ją na piśmie i dostarczyć:

– listownie na adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 105A

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hurtowniafryzjerska.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Formularz „Reklamacji” dostępny jest  tutaj: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 105A. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 105A, w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

Zwroty

Towar zakupiony przez Konsumenta na www.hurtowniafryzjerska.pl podlega zwrotowi. Więcej informacji w zakładce „Odstąpienie”.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, które może zostać złożone na przykład:

– listownie na adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 105A
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hurtowniafryzjerska.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w oświadczeniu:

– Dane sprzedającego (widnieją na dokumentach sprzedaży)
– Dane zwracanego towaru
– Nazwa zwracanego towaru
– Ilość zwracanego towaru

Sprzedawca ma obowiązek:

Zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

Konsument ma obowiązek:

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Sklep Internetowy www.hurtowniafryzjerska.pl dba o prawa konsumenta, dlatego też powyższe postanowienia nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

Zachęcamy również do zapoznania się z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz.827 ze zm.), dostępną pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000827&type=1

na górę
Towar został dodany do koszyka